پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر (IES-R)

دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید
نام محصول دانلودی: پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر (IES-R)

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر (IESR)

ادامه مطلب