فایل سنجش تکوینی ( ارزشیابی مستمر )

کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید
عنوان محصول دانلودی:سنجش تکوینی ( ارزشیابی مستمر )

یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((سنجش تکوینی ( ارزشیابی مستمر ))) را در ادامه مطلب ببینید
علاوه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ، ارزشیابی آموزشی با موضوعهای دیگری نیز سروکار دارد از جمله آنها می توان عملکرد معلمان و مدیران ، روشهای آموزشی ، برنامه های درسی ، دوره های آموزشی ، مواد آموزشی ، پروژههای آموزشی و سازمانهای آموزشی را نام برد
این گونه ارزشیابیهای آموزشی از ارشیابی پیشرفت تحصیلی گه در آن صرفاً موفقیتها و دستاوردهای یادگیری دان

ادامه مطلب