بررسی رابطه میزان تحصیلات مادران با سلامت روانی کودکان کم توان ذهنی

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
عنوان محصول دانلودی:بررسی رابطه میزان تحصیلات مادران با سلامت روانی کودکان کم توان ذهنی

یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((بررسی رابطه میزان تحصیلات مادران با سلامت روانی کودکان کم توان ذهنی)) را در ادامه مطلب ببینید
پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی

بررسی رابطه میزان تحصیلات مادران با سلامت روانی کودکان کم توان ذهنی در استان اردبیل

مقدمه

باید دانست که عوامل متعددی بر نگرش کودک ازخود و اعضای خانواده ی خود مؤثر است، از آن جمله می توان به عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر خانواده اشاره کرد که ارتباط مستقیم با سطح سواد و تحصیلات خانواد

ادامه مطلب